En el taulell de joc...
formacio - Marinva- Binakle

Binnakle

Hem gamificat el joc d’innovació per a empreses creat junt amb Inteligència Creativa. 

Xarxa de mentores

Treballem amb Fundació Everis en un projecte de mentoria per disminuir la bretxa de gènere.

Formació a empreses

El joc com element d’innovació i transformació de les organitzacions.