L’Òrgan d’Administració de la Societat MARINVA SERVEIS I PROJECTES SL mitjançant la present comunicació, li convoca a vostè, com a soci de la mateixa, a la JUNTA GENERAL I EXTRAORDINÀRIA, a celebrar-se el dia 29 de novembre de 2018, a les 11:00 hores, al domicili social de la Companyia per tractar el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Autoritzar, si escau, al òrgan d’administració per a vendre les oficines propietat de la Societat, situades a la Carretera d’Esplugues, 66, a Cornellá de Llobregat, al estar considerades com actius essencials de la mateixa.
  2. Precs i preguntes.
  3. Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la Junta.

 

A CORNELLÀ DE LLOBREGAT,  14 de novembre de 2018.

Signat per l’òrgan d’administració social:

ADMINISTRADORA MANCOMUNADA
IMMACULADA MARÍN SANTIAGO

 

 

 

ADMINISTRADORA MANCOMUNADA
ESTHER HIERRO MARINE