Les estades perllongades en un Hospital són dures per a tots: per als pacients, les seves famílies i per al cos mèdic. Però si el malalt és un nen o una nena, s’afegeix un altre factor molt important, que és la pròpia condició de la infància. Com podem acompanyar als més petits en aquest procés? Podem preservar que el nen pugui ser nen per sobre de pacient? Totes aquestes preguntes i més són les que originen el màster en atenció emocional segons el model Child life, una proposta que per primera vegada es realitza a Espanya gràcies a la col·laboració de el Hospital Sant Joan de Déu i de la Universitat de Barcelona. La figura del/la Child Life és pràcticament desconeguda a Espanya, només l’Hospital de Sant Joan de Déu compta amb ella, encara que a Estats Units té una llarga trajectòria en diferents hospitals pediàtrics. La principal eina amb el compte el Child Life és la seva actitud lúdica que li permet envoltar-se de jocs i jocs amb els quals mantenir al màxim possible la vida infantil dins de l’hospital. I en això estic, participant en el màster contribuint a desenvolupar la capacitat lúdica dels participants i enriquint el seu repertori lúdic. Un compromís, un aprenentatge i un plaer.