EL REPTE

A partir de continguts teòrics sobre Afectivitat Sexual, dissenyem una eina lúdica digital per a reforçar les formacions amb persones amb diversitat funcional.

L’OBJECTIU

 • Aprenentatge de continguts i competències
 • Pensament crític i reflexiu
 • Entendre, interioritzar i consensuar valors compartits
 • Presa de decisions en situacions reals

PRODUCTE RESULTANT

 • Immersió: Fixem el què i el com. És a dir, tenim reunions amb el client perquè el producte final estigui alineat als seus objectius, recursos, indicadors i persones destinatàries.
 • Conceptualització: Baixem a terra l’estratègia acordada. És a dir, reunions de co-creació amb el client, lliurables quinzenals del producte final, arquitectura del joc, experiència d’usuari, game design, …
 • Desenvolupament: Ens posem a la feina. Programació del joc tipus serious game en el qual l’usuari/a pren decisions que afecten els pilars de l’Afectivitat Sexual. I només sobreviurà si aconsegueix mantenir-los en equilibri! Accessible des d’ordinadors i dispositius mòbils. Fer clic aquí per a veure un breu game play.

PUNTS D’EXPERIÈNCIA

 • Disseny de jocs per a persones amb discapacitat funcional (reforçar estímuls visuals, tutorials senzills, mecànica accessible, etc).
 • Executar un joc senzill per a transmetre un aprenentatge complex.
 • Simular situacions reals en un marc segur.
 • Gestionar recursos relacionats amb la presa de decisions.