Aquests dies llegia a la xarxa sobre el futur de l’assignatura de Filosofia a Batxillerat. Alguns arguments lamenten que es prioritzi l’educació en els aspectes relacionats amb l’economia per sobre d’altres relacionats amb el pensament, l’art, la cultura. I jo em pregunto… hem d’escollir? Per formar, conformar i fins i tot transformar una ciutadania lliure i compromesa amb el segle XXI,… no ens cal tot això i més? No ens cal fins i tot anar més enllà, amb menys compartiments arbitraris -assignatures- i quelcom més vivencial i interrelacionat?
De què ens serveix la filosofia si no l’apliquem al nostre ara i aquí? De què ens serveix saber d’economia si no la vivim des de l’ètica i els valors?

Per a nosaltres, el gran poder de l’educació, sobre la temàtica que sigui, té sentit quan va de la mà de l’emoció, de la creació, de l’elaboració pròpia per tal de construir un saber significatiu i rellevant per a la persona. Per això creiem en la hibridació de sabers i perspectives. I despertem a través de la ludicitat l’interés dels infants en totes les branques del coneixement possibles, sigui filosofia o sigui economia. Sí, hem d’escollir? Aleshores ens quedem sempre amb les sumes que multipliquen.