Durant les sessions de formació amb equips directius, el Play Thinking es presenta de manera experiencial com un pla d’entrenament, que té per objectiu treballar l’actitud i el comportament lúdic per a desenvolupar habilitats i capacitats, que permetin traslladar el state of mind propi dels moments de joc al dia a dia, en les professions, organitzacions, equips de treball, col·laboradors, aliances, clients, …