EL REPTE

Aconseguir formular de manera participativa un seguit de criteris comuns i consensuats sobre la transformació dels patis entre les diferents escoles de la ciutat, les AMPAs i l’Ajuntament de Granollers.

L’OBJECTIU

  • Compartir diagnòstic sobre la situació dels patis
  • Consensuar criteris homogenis per a la transformació dels patis

PRODUCTE RESULTANT

Tres sessions dinamitzades on es va aconseguir:

  • Complicitats entre les diverses escoles
  • Document de criteris compartit, com a brúixola d’actuacions

PUNTS D’EXPERIÈNCIA

  • Procés participatiu
  • Treball cooperatiu
  • Relació entre centres educatius