EL REPTE

Treballem, en un primer moment, amb els equips de coordinació de les 8 escoles Salesianes de Catalunya, per tal d’ajudar-los a consensuar un nou model educatiu pel Cicle Infantil i Cicle Inicial de la primària, concebut com un nou cicle. Amb el model consensuat, sumem a la resta dels equips docents de l’etapa per consolidar el model i acompanyar-los en la seva implementació.

L’OBJECTIU

  • Cohesió i coneixement del grup
  • Aprenentatge de competències
  • Entendre, interioritzar i consensuar els valors

PRODUCTE RESULTANT

  • Formació
  • Pla d’acció
  • Implementació de noves metodologies consensuades per les 8 escoles

PUNTS D’EXPERIÈNCIA

  • La força dels equips
  • La importància dels lideratges
  • Formació presencial amb grans grups (100-120 persones)