Cristina Moret


La Cristina és graduada en pedagogia i titulada en el màster de psicopedagogia. Participa en els projectes dins l’àmbit de l’educació.

Gestiona l’oficina tècnica de programes de mentoria social.