>>COMUNICACIÓ

En un món canviant, t’ajudem a imaginar noves formes de comunicar tot utilitzant el joc, la gamificació i l’actitud lúdica, que ens ajuden a crear espais de confiança i sentiment de pertinença, d’entre altres.
Desenvolupem projectes innovadors i creatius en àmbits molt diversos que comprenen des del marketing familiar fins a la comunicació interna; conceptualitzem i dissenyem campanyes de comunicació tant en entorns virtuals —xarxes socials i webs— com analògics —exposicions, esdeveniments, sopars corporatius, espais de networking, …

Procés d’innovació de les ludoteques de Catalunya

La construcció col·lectiva i la cohesió de grups de treball al servei de la RSC

Per a què serveixen els diners?

Espai familiar a Mercat de Mercats

famílies - Marinva

L’any de les famílies

La ciutat dels somnis

badgeculture - Marinva - cultura

Badge Culture

Certificado LSSI-CE
Subscriu-te al nostre butlletí