>>FORMACIÓ

No hi ha aprenentatge sense emoció. Per això creiem que és clau generar experiències que valguin la pena ser recordades tot utilitzant el joc per aprofitar tots els seus beneficis. Seguit de l’acció, sempre donem espai a la reflexió i a la transferència perquè l’aprenentatge se signifiqui i ens permeti avaluar l’impacte tot garantint l’èxit.
Fem formacions gamificades, amb tot tipus de públic, tant en l’entorn analògic com virtual, partint de continguts de diferents àmbits i sectors dels nostres clients —des de farmacèutics i de recursos humans fins a lingüístics— com de caire propi, com poden ser sobre Play Thinking, el pensament sistèmic, la creativitat per a una cultura d’emprenedoria i innovació, el project management i la gamificació, d’entre altres.

Ludificació de l’aprenentatge en l’àmbit de la salut

Sikkhona

formacio - Marinva- Binakle

Binnakle