El poder del joc al servei d’una escola innovadora basada en una comunitat d’aprenentatge

EL REPTE

Projecte: Fem Tàndems! Escola Joaquim Ruyra – Marinva

Utilitzant el joc com a element d’excel·lència en tots els espais del centre, per tal d’augmentar la singularització d’una escola puntera de l’Hospitalet de Llobregat, Joaquím Ruyra.

L’OBJECTIU

  • Aprenentatge de competències
  • Entendre, interioritzar i consensuar valors
  • Resolució de conflictes

PRODUCTE RESULTANT

  • Consultoria
  • Formació i sessions dinamitzades
  • Material pedagògic

PUNTS D’EXPERIÈNCIA

  • Relació amb centres educatius
  • Coneixement sobre comunitats d’aprenentatge
  • El pati com a espai d’oportunitats educatives

Pla per a créixer i viure la infància a Barcelona, Focus Infància i Ciutadania 2017-2020

Aprenentatge lúdic distintiu de les Escoles Miguella

Aprenentatge lúdic com a metodologia transversal, a l’escola Pompeu Fabra

Certificado LSSI-CE
Subscriu-te al nostre butlletí