L’any de les famílies

CLIENT: Ajuntament de Barcelona, família i infànciaajuntament-barcelona

Joc de cartes de l’any de les famílies, produïdes per Educa Borrás. Les cartes van ser triades després d’una votació popular entre tots els dibuixos participants. En elles es treballen valors com la solidaritat, la cooperació o el diàleg.

 

badgeculture - Marinva - cultura

Badge Culture

Music Hero, emprende tu reto

Ludificació de l’aprenentatge en l’àmbit de la salut