Music Hero, emprende tu reto

musichero

 

CLIENT: Fundación Andalucía Emprende

Videojoc online de simulació estratègica per fomentar les habilitats emprenedores del joves d’Andalusia. El joc simula la creació i gestió d’ un grup de música.

badgeculture - Marinva - cultura

Badge Culture

famílies - Marinva

L’any de les famílies

Ludificació de l’aprenentatge en l’àmbit de la salut