Networking gamificat d’esdeveniments

Conceptualització i dinamització d’esdeveniments amb l’objectiu de potenciar la connexió amb les persones i afavorir l’intercanvi de coneixement i experiència, tot creant sentit de pertinença. Al llarg d’aquests anys hem gaudit gamificant el networking d’esdeveniments com el Gamification World Congress 2015, Ciutats Educadores 2014 o el Fòrum Ludens del 2008 entre d’altres.

Preparant un voluntariat a més de 3.000 km de casa

Pla per a créixer i viure la infància a Barcelona, Focus Infància i Ciutadania 2017-2020

Procés d’innovació de les ludoteques de Catalunya