>> Proyectos

“Enjogassa’t” y aprende valenciano jugando

Networking gamificado de eventos

Music Hero, emprende tu reto

badgeculture - Marinva - cultura

Badge Culture

formacio - Marinva- Binakle

Binnakle

disseny de jocs - marinva - joc dels supers

El juego de la familia de los Supers

innovació - Marinva - XPlore

Xplore Health

disseny de joc Marinva - EO el joc

EO el Juego

programa educatiu mengem sa mengem de mercat

Comemos sano, comemos de mercado